Royal Danish Brass - Copenhagen
Keld Jørgensen, Baunevænget 31, Nødebo, DK-3480 Fredensborg
phone: +45 48475662 mobile: +45 20813462
 


Koncert - Bornholms Musikfestival

torsdag den 4. august 2011 kl.20.00 i Østermarie Kirke


Aftenens program spænder over fire århundreder, ja faktisk over tre årtusinder, hvis man regner tonerne fra de helt unikke klenodier bronzealderlurerne med, som præsenteres i en lille musikalsk perle fra Guldalderen, nemlig ‘Retraiten’ fra Bournonville-balletten Napoli.

 

Renæssancen er af gode grunde lagt i hænderne på komponisterne ved Christian den 4.s hof, Orologio, Aagesen, Pedersøn og ikke mindst John Dowland, som indtog en meget central plads i datidens danske musikliv, om end han var importeret fra England.

 

Fra de mange muligheder i den blomstrende barokmusik er valget faldet på tre af de vigtigste komponister: G.F. Händel, G.B. Pergolesi og J.S. Bach. Af Händel opføres arien ‘Let the Bright Seraphim’ fra oratoriet ‘Samson’, af Pergolesi en sonate i tre satser, hvis temaer i dag måske bedst kendes fra Igor Stravinskys musik til balletten ‘Pulcinella’ og endelig barokmesteren over alle mestre, Johann Sebastian Bach med tre uopslidelige satser, to fra hans kantater, ‘Wachet auf ruft uns die Stimme’ (1731) og ‘Jesus bleibet meine Freude’ (1723), og en sats fra hans musikalske testamente, ‘Die Kunst der Fuge’, Contrapunctus IX (udgivet efter hans død i 1751).

 

Koncertens anden del indledes med musik fra vor tid, tilegnet Royal Danish Brass, af Bent Lorentzen, Fanfare I & II, og af Naji Hakim, Hymn to Alberto Giacometti's ‘Woman with Chariot’, bygget over melodien ‘Jyden han æ stærk å sej’ og skrevet med tanke på Giacomettis skulptur ‘Kvinde på kærre’ (også kaldet ‘Maren’), som er opstillet på torvet i Holstebro.

 

Thorvald Hansens ‘Kvintet’ fra 1904 må siges at være koncertens hovedværk. Thorvald Hansen var en højt skattet solotrompetist og (ikke mindst) – cornettist i Det Kongelige Kapel fra 1885. De fire satser i nationalromantisk stil er helt klart inspireret af komponisterne til mange (de fleste) af August Bournonvilles balletter, N.W. Gade, I.P.E. Hartmann, H.S. Paulli, Hermann Løvenskiold og H.C. Lumbye, hvis eksponerede trompet- og cornetsoloer Thorvald Hansen, så at sige, daglig brillerede i, i orkestergraven på Kongens Nytorv.

 

Koncerten rundes af med fire spanske stykker fra fire forskellige århundreder i en ‘Suite Espagnole’ arrangeret af Palle Marott og én af Royal Danish Brassx grundlæggere, professor Mogens Andresen.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150393146778222&set=a.115269483221.120985.644218221&type=1&theater