Royal Danish Brass - Copenhagen
Keld Jørgensen, Baunevænget 31, Nødebo, DK-3480 Fredensborg
phone: +45 20813462
 

Royal Danish Brass' historie

Hvis man slår op i Guinness Book of Records kan man se, at Det Kongelige Kapel - the Royal Danish Orchestra, er Verdens ældste orkester, grundlagt i 1448, altså i Kong Christian I's  regeringstid.


I flere hundrede år, indtil oprettelsen af DR SymfoniOrkestret og Landsdelsorkestrene, var Kapellet det eneste faste professionelle orkester i Danmark, hvilket bl. a. har haft den betydning, at næsten alle fremtrædende danske, og mange udenlandske, musikere, dirigenter og komponister fik og har fået en nær tilknytning til Det Kongelige Kapel og Det Kongelige Teater.


Hvad komponister angår kan man i flæng nævne Truid Aagesen (1570-1633), William Brade (1560-1630), John Dowland (1563-1626), Alessandro Orologio (1550-1633), Mogens Pedersøn (1585-1623), Melchior Schildt (1592-1667), Heinrich Schütz (1585-1672), Magnus Thomsen (?- 1612), Niels W. Gade (1817-1890), Thorvald Hansen (1847-1915), Axel Jørgensen (1881-1947), Friedrich Kuhlau (1786-1832), Hans Christian Lumbye (1810-1874), Carl Nielsen (1865-1931), Emilio Wilhelm Ramsöe (1837-1895), Leonard Bernstein (1918-1990), Mogens Andresen (*1945), Lars Graugaard (*1957), Kim Helweg (*1956), Vagn Holmboe (1909-1996) Bent Lorentzen (*1935), Per Nørgård (*1931), Ib Nørholm (*1931) og Ole Schmidt (1928-2010). Alle navne som har stået for og som står for tradition og fornyelse. Alle navne som af gavn befinder sig på Royal Danish Brass' repertoire og koncertprogrammer.


Siden Royal Danish Brass stiftedes i 1977, under navnet Det Kongelige Kapels Messingkvintet, af fem yngre messingblæsere i Det Kongelige Kapel, trompetisterne Ketil Christensen og Søren Emtoft, hornisten Poul-Erik Vilsbæk og basunisterne Keld Jørgensen og Mogens Andresen, har ensemblets erklærede mål og "formålsparagraf" været, at bevare de gamle traditioner ved fordomsfrie og tidssvarende bearbejdelser, arrangementer, fortolkninger og opførelser af den gamle musik og, gerne i snævert samarbejde med vore jævnaldrende komponistkolleger, at søge nye veje i musikken under skarp iagttagelse af høj kvalitet i enhver henseende. Den lange række af indspilninger og de mange værker som i årenes løb er tilegnet RDB taler sit tydelige sprog.


Royal Danish Brass fremstår i dag som det  danske messingblæserensemble par excellence, med et højt aktivitetsniveau fordelt på 'almindelige' koncerter, kirkekoncerter, skolekoncerter, kongresåbninger o.l.  samt kurser, 'clinics' og 'master classes'.


Af ovenstående kunne man fristes til at tro, at RDB er indbegrebet af højtidelighed eller måske ligefrem selvhøjtidelighed. Intet er mere forkert. Alle ensemblets musikere er, deres høje professionelle stade til trods, meget 'almindelige' og beskedne mennesker; alle med stor respekt for deres metier og alle med det glimt i øjet og med den uvurderlige evne til samarbejde, som er alfa og omega i enhver ensemble- og kammermusiksammenhæng.


At musikanmeldere og -kritikere gang på gang roser RDB's programlægning, programpræsentation og "stage appearance" er ikke nogen ren tilfældighed.


Retraiten fra ball. Napoli