Royal Danish Brass - Copenhagen
Keld Jørgensen, Baunevænget 31, Nødebo, DK-3480 Fredensborg
phone: +45 48475662 mobile: +45 20813462
 


Juleaften 2009


Den 24. december 2009 - Juleaften - kan man opleve Royal Danish Brass i Herstedøster Kirke, Herstedøstergade 5, 2620 Albertslund, ved fire julegudstjenester, kl. 11.30, kl. 13.00, kl. 14.30 og kl. 16.00.


Det forholder sig således, at der har været ildebrand i kirken og ved disse fire festgudstjenester er det første gang kirken igen tages i brug efter ulykken.


Imidlertid er orglet endnu ikke funktionsdygtigt og det er her RDB kommer ind i billedet:-).


Præ- og Postludium, salmer og korsvar bliver udført af Royal Danish Brass og Herstedøster Kirkes pigekor under ledelse af Anne-Kari Ferenczi.


Ved RDB stativerne sidder ved denne lejlighed trompetisterne Jonas Wiik og Andreas Jul Nielsen samt basunisterne Keld Jørgensen og Lars Haugaard.