Bronze & Brass

1999

Den danske musikhistorie går meget langt tilbage i tiden. Allerede i Bronzealderen (1700 f.Kr-500 f.Kr) var der instrumentalmusik i Danmark.

Datidens instrumentmagere var i stand til at støbe instrumenterne, som vi i dag kalder lurer, i bronze, hentet helt nede i Sydeuropa og bragt den lange vej til Danmark. Det største lurfund er gjort i Nordsjælland, hvor bonden Ole Pedersen i 1797 fandt 6 lurer, altså 3 par, da han gravede tørv i Brudevælte Mose – det nuværende Kollerød. På dette album spiller vi nogle små stykker på de originale ca. 3000 år gamle instrumenter, men også på instrumentmager i.K Gottfrieds kopier.

http://lafak.dk/index.asp?DocumentID=167

https://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/bronzealderen-1700-fkr-500-fkr/lurerne-fra-bronzealderen/lurerne-fra-brudevaelte/

https://gottfried.dk/

Keld Jørgensen og Henning Hansen

Keld Jørgensen, Brudevælte-kopi fremstillet af I.K. Gottfried i 50erne
Bronzealder-udstilling i Bonn: Keld Jørgensen og Hans Andersen
Her blev Brudevæltelurerne fundet i 1797 af bonden Ole Pedersen
Keld Jørgensen, højresnoet fra Brudevælte mose ca. 800 år før Kristus. Bemærk, mundstykket er en del af luren og således det mundstykke, som bronzealdermusikeren spillede på for små 3000 år siden. Lyt HER

Torbjörn Kroon og Brian Bindner
Keld Jørgensen, Torbjörn Kroon, Brian Bindner
Keld Jørgensen, Torbjörn Kroon, Brian Bindner, Lars Haugaard og Mogens Andresen

YouTube-links

Retraiten fra balletten NAPOLI – komp. H.S. Paulli arr. Mogens Andresen
Den originale lyd og klang af den ca. 2800 år gamle lur fra Brudevælte Mose. Indspillet på Nationalmuseet af Keld Jørgensen
Kongens March – komp. Frederik VII arr. Mogens Andresen
Copenhagen Morning – komp. Mogens Andresen – solister: Keld Jørgensen, lur, Torbjörn Kroon, lur, Jens Bjørn-Larsen, tuba, Jan Mortensen, basun