Dedicated

2015

Dedicated

Fra bookletten

Siden Royal Danish Brass’ grundlæggelse i 1977 har en væsentlig del af ensemblets virke været at uropføre nye værker af danske komponister. På denne CD har vi samlet nogle af de vigtigste værker fra 80erne og 90erne. De fleste skrevet til – og tilegnet Royal Danish Brass. I forbindelse med denne udgivelse har vi i samarbejde med komponisterne gennemskrevet og gennemarbejdet al musikken med større og mindre ændringer til følge. Bortset fra Bo Holtens ’Puder og Skår’ er ingen af værkerne tidligere blevet indspillet. Det er således vort håb, at vi med denne indspilning giver værkerne den anerkendelse og udbredelse de i rigt mål fortjener.

Keld Jørgensen 2015

Robert Holmsted
Bo Holten
Lars Haugaard
Keld Jørgensen
Jesper Juul Windahl
Christian Bay, Torben Krogh, Theis Stoico, Jonas Højen Wiik, Lars Ejlif Hansen, Henning Hansen
Christian Bay
cascade
Jens Bjørn-Larsen
Theis Stoico

YouTube – links