Toner fra Holmens Kirke

1999

Holmens Kirkes organist, Jakob Lorentzen, bad os om at medvirke på dobbeltalbummet ‘Toner fra Holmens Kirke’. Vi takkede naturligvis ja og resultatet kan ses og høres – via Youtube, förstås.

Niels W. Gade (1817-1890): Morgensang af ‘Elverskud’
Viggo Emil Bielefeldt (1851-1909): Kantate ved Aarhundredfesten for slaget paa Reden